vrijdag 17 december 2010

Winter


Het is winter in Nederland. Net als in 1795 ligt er een aardig pak sneeuw en komen de temperaturen nauwelijks boven 0º uit. Wederom tijd voor een Bataafs winters tafereeltje: Generaal Daendels neemt te Maarssen afscheid van luitenant-kolonel C.R.T. Krayenhoff, die naar Amsterdam wordt gezonden om een omwenteling in het stadsbestuur te bewerkstelligen, 18 januari 1795. Verder ook voorgesteld: de kolonel Van der Mühl en de staf-officier Jan Nagel. In het Rijksmuseum.

~
Current winter conditions in The Netherlands resemble those in 1795, so it's yet again time to publish a wintery Batavian picture. Lieutenant-colonel C.R.T. Krayenhoff taking his leave of General Daendels on his departure from Maarssen to Amsterdam to overthrow the Amsterdam council, 18 January 1795. Also pictured are Colonel Van der Mühl and staff officer Jan Nagel. At the Rijksmuseum.