donderdag 30 december 2010

Ebay


Vriend Ramp wees me op een opmerkelijke ebay-veiling: die van 5 'greens' van Franse revolutionaire generaals, inclusief productie- en reproductierechten. Bonaparte, Philippe, Desaix, Kléber en Kellermann zijn uiteindelijk voor £440 van eigenaar verwisseld. Nu maar afwachten in welke miniaturenlijn ze opduiken.

~
Ramp noticed this remarkable ebay auction: 5 'greens' of French revolutionary generals, with full casting rights and reproduction rights granted to the buyer. Bonaparte, Philippe, Desaix, Kléber and Kellermann changed hands for a mere £440. I wonder in what range they'll show up.

vrijdag 17 december 2010

Winter


Het is winter in Nederland. Net als in 1795 ligt er een aardig pak sneeuw en komen de temperaturen nauwelijks boven 0º uit. Wederom tijd voor een Bataafs winters tafereeltje: Generaal Daendels neemt te Maarssen afscheid van luitenant-kolonel C.R.T. Krayenhoff, die naar Amsterdam wordt gezonden om een omwenteling in het stadsbestuur te bewerkstelligen, 18 januari 1795. Verder ook voorgesteld: de kolonel Van der Mühl en de staf-officier Jan Nagel. In het Rijksmuseum.

~
Current winter conditions in The Netherlands resemble those in 1795, so it's yet again time to publish a wintery Batavian picture. Lieutenant-colonel C.R.T. Krayenhoff taking his leave of General Daendels on his departure from Maarssen to Amsterdam to overthrow the Amsterdam council, 18 January 1795. Also pictured are Colonel Van der Mühl and staff officer Jan Nagel. At the Rijksmuseum.

maandag 13 december 2010

Chasseurs à cheval (2)


Vooruit, nog een plaatje. Het 5me Chasseurs à cheval in 1799, nog zonder caracot (een korte jas in huzarenstijl). Uit de overbekende Vinkhuijzen Collection of Military Costume Illustration.

~
One more picture. The 5me Chasseurs à cheval in 1799, still without the caracot (a hussar style braided jacket). From the well-known Vinkhuijzen Collection of Military Costume Illustration.

Chasseurs à cheval


Een purist op wargames gebied ben ik niet. Discussies over de juiste kleurstelling van Sumpfmuster 44, de exacte lengte van een Brown Bess in 15mm of de uitbeelding van een Romeinse legionairsandaal in 6mm zijn niet aan mij besteed. Het gaat om de lol en de interpretatie nietwaar. Tot ik op de schapenvachten op de zadels van de Perry huzaren stuitte. Bataafse huzaren hadden die niet. Dus de Perry huzaren op Wargames Foundry paarden gezet met stoffen sjabrak, maar zonder het gewenste resultaat: het paste niet goed. Daarom worden ze het Franse element van mijn Gallo-Bataafse leger in de vorm van chasseurs à cheval, waarvan het 4me, 5me en 16me in de Bataafse Republiek vochten. Toch een beetje puristisch...

~
I'm not a purist when it comes to wargaming. I can't be bothered with discussions on the right colours for Sumpfmuster 44, the exact length of a Brown Bess in 15mm or what a Roman legionary sandal knot should look like in 6mm. I think wargaming is all about fun and interpretation. However, I can't ignore the sheepskins on the saddles of the Perry hussars. Batavian hussars had cloth shabraques. I've tried to put the Perry hussars on Wargames Foundry horses (with cloth shabraques) but they didn't fit well enough. So I have now decided to turn them into the French part of my Gallo-Batavian force, as chasseurs à cheval. The 4me, 5me and 16me chasseurs à cheval fought in the Batavian Republic. A bit of purism after all...

vrijdag 10 december 2010

Russische artillerie ~ Russian Artillery


Ook mijn Russen kunnen natuurlijk niet zonder geschut. Via TMP kwam ik uit op deze website met heel veel mooie links naar nog meer uniformen,

~
Obviously my Russians need some guns and via TMP I found this link on more Napoleonic uniforms.

donderdag 9 december 2010

Kusttelegraaf - Optical semaphore


Ik kan me voorstellen dat een gevecht in de duinen een van onze scenario's is. Op bovenstaand detail van de landing bij Callantsoog is een kusttelegraaf te zien (uitgelicht). Daarnaast staan een eigentijdse illustratie en model. De 'Bataafse kusttelegrafen' vormden een communicatielijn langs de kust en stonden in verbinding met Franse telegrafen. De bollen en wieken dienden om vastgestelde codes over een afstand van ongeveer acht kilometer te kunnen seinen. De volgende telegraaf bracht het bericht weer verder. Met een snelheid van ongeveer 17 kilometer per minuut is het daarom niet verwonderlijk dat de Fransen en Bataven snel troepen naar de plaats van landing konden sturen. Meer hierover op Wikipedia en de site van het Scheepvaartmuseum.

~
One of our scenarios may be a skirmish in the dunes. The picture above shows an optical telegraph (higlighted) during the landings near Callantsoog, plus a contemporary illustration and miniature model of it. The 'Batavian coastal telegraphs' were part of a line of coastal semaphores and connected to the French semaphore lines. Balls and paddles were used to transmit intelligence and orders in the shortest possible time. With a speed of about 17 kilometers per minute it is therefore self-evident that the French and Batavians were able to respond quickly to the landings. More can be found on Wikipedia and the site of the National Maritime Museum.

dinsdag 7 december 2010

Reiver Castings


In een aardige mail die wij van Dave Huntley ontvingen, maakt hij melding van de komst van Britse cavalerie in de 'British Army 1792' serie van Reiver Castings. Recensies van deze en andere Revolutionaire miniaturenseries kun je vinden op het blog van Jan Bruinen onder het label '25mm'.

~
Dave Huntley was so kind to send us an email with news that Reiver Castings will add cavalry to their 'British Army 1792' range. Reviews of this range and other Revolutionary miniatures ranges can be found on the blog of Jan Bruinen, labeled '25mm'.

vrijdag 3 december 2010

BreitnerToepasselijk gezien de huidige weersomstandigheden (sneeuw en ijs): een aquarel van George Hendrik Breitner, "Op verkenning ten tijde van de Bataafse Republiek".

~
Befitting the local weather conditions at the moment: a sketch by George Hendrik Breitner, "Reconnaissance at the time of the Batavian Republic".

L'Ennemi (2)


Het gros van mijn tegenstanders zijn Britten. Wederom met dank aan de ULD voor een aantal platen die deze 'lobsters' verbeelden. Overigens stuitte ik via de ULD op de site van Markus Stein, die een werkelijk fenomenaal portal online heeft staan met betrekking tot de napoleontische oorlogen. Al het hier gepubliceerde materiaal is ook daar te vinden.


~
The most sizeable force I'll encounter will be the British. Again, thanks to the ULD, I found some plates depicting the 'lobsters'. I discovered through the ULD the website of Markus Stein, who has designed a truly fenomenal portal on the napoleontic wars. All the plates published here can be found there.

donderdag 2 december 2010

L'Ennemi (1)


Wat staat mij straks als Gallo-Bataaf op de wargames tafel te wachten? Een digitale verkenning bracht mij onder andere deze Russen die -hoe treffend- in 1799 zijn vastgelegd door Thomas Weber. Met dank aan de Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. Overigens lijken de Oeral kozakken op deze plaat een ongeregeld zootje, maar volgens Geert van Uythoven waren ze strak geüniformeerd in het rood.

~
As the Gallo-Batavian commander I need to know what to expect on the wargames table. Digital reconnaissance led me to these prints of Russian soldiers made in 1799 - how appropriate. The Ural cossacks seem a ragged band, but author Geert van Uythoven claims they were smartly uniformed in red. Courtesy of the Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt.

dinsdag 30 november 2010

Bleu!Met dank aan Thimo Nijpels van de VHAM voor het snelle antwoord: de Bataafse affuiten waren grijsblauw, waarbij het grijs de boventoon voerde. Overigens was volgens Thimo het Bataafse artilleriepark een waar kleurenspektakel door toevoeging van veroverde kanonnen en die van eenheden uit andere streken.

~
Many thanks to Thimo Nijpels of VHAM for responding so rapidly: Batavian limber colours were grey-blue, with the emphasis on the grey tone. Thimo also mentioned the colour diversity within the Batavian artillery arsenal as a result of adding conquered pieces and those of foreign (subsidiary) artillery units.

VVham!Vriend Ramp verraste mij onaangenaam met de mededeling dat zijn artilleriekorps aanzienlijk groeit. Thuisgekomen keek ik even naar mijn schamele Bataafse vierponders en besloot onmiddelijk een en ander zo spoedig mogelijk te gaan schilderen. Het antwoord dat ik verwacht van de Vereniging Historische Artillerie Maastricht (VHAM) moet uitsluitsel geven over de affuitkleuren: grijsblauw of rood.

~
Ramp had an unpleasant surprise: his artillery battery has increased with the arrival of Russian reinforcements. I decided to paint my Batavian four-pounders as soon as possible. I've asked the Maastricht Historical Artillery Society (VHAM) if the Batavian limber colours were grey-blue or red.

vrijdag 26 november 2010

Vendée skirmishOp het WAB forum viel mijn oog op deze thread, die qua schaal (28mm), insteek (skirmish) en periode (1793-1796) veel overeenkomsten met ons project vertoont. Sergeant Perry verzamelt de strijdende partijen van de Royalistische opstand in de Vendée. Meer van zijn werk is te zien op zijn website.

~
I noticed this thread on the WAB forum, which has many similarities to our own project. Sergeant Perry collects skirmish forces of the Vendée Royalist counterrevolt in 1793-1796. More of his work can be seen on his personal website.

FunckenToch nog maar een uniformboek: "Les soldats de la Révolution Française" van Fred en Liliane Funcken. Sporadisch verkrijgbaar, maar gelukkig online in te zien.

~
The famous "Les soldats de la Révolution Française" by Fred and Liliane Funcken is hard to come by. Fortunately the online version can be found here.

donderdag 25 november 2010

Inspiratie - InspirationPrachtig natuurlijk, al die referentieboeken wanneer je aan het schilderen slaat. Maar ook erg inspirerend zijn de ervaringen en beeldverslagen van mensen die in de huid van het verleden kruipen. Meer specifiek in mijn geval: de 22me demi-brigade d'infanterie de ligne, een groep enthousiaste Polen, Duitsers en Italianen (Vive l'Europe!) die de periode rond 1800 doet herleven.

~
When it comes to painting, I not only call upon reference books. I find the experiences of reenactors equally inspiring. In this case, the 22me demi-brigade d'infanterie de ligne, an enthusiastic multinational group depicting the period around 1800.

maandag 22 november 2010

Bataafse uniformen ~ Uniforms of the Batavian Republic

Altijd leuk, uniformplaten, zeker als iemand ze al heeft ingescand en op het net heeft gezet. Deze platen zijn geleend van deze site, alwaar nog veel meer leuks te zien is, zoals een boek van Knotel.

~
Really love them uniform books, more can be found on this German language website.

zondag 21 november 2010

Bataafs geheim wapen - Batavian secret weaponTe druk om momenteel bij te dragen aan dit blog voorziet Gungnir ons achter de schermen toch gestaag van Bataafse troepen voor het project. De eerste 22 jagers zijn klaar. Op het WD3-forum onhult hij het geheim achter de weelderig bepluimde steken.

~
Too busy to be able to contribute to this blog at the moment, Gungnir nonetheless produces a steady stream of Batavian troops for the project. His first batch of 22 jagers is ready to be painted. At the WD3 forum he unravels the secret behind the lush plumed bicornes.

woensdag 17 november 2010

CavDe zware cavalerie van de Bataafse Republiek die ik op Crisis kocht ga ik schilderen als het 2e Regiment. In Fort Kijkduin is deze reconstructie van zo'n cavalerist te zien. Het videoverslag van Crisis 2010 is overigens erg aardig...


~
The Batavian Republic heavy cavalry which I bought at Crisis is going to end up as the 2nd Regiment. A reconstruction of a 2nd Regiment trooper can be seen in the Kijkduin Fortress. The video impression of Crisis 2010 can be found here...

dinsdag 16 november 2010

ArchivaliaOok in de collecties van het Noord-Hollands Archief en de Beeldbank Noord-Holland bevindt zich prachtig beeldmateriaal.

~
The online collections of the Noord-Hollands Archief and the Imagebank Noord-Holland offer beautiful (contemporary) material.

zondag 14 november 2010

Uniformkleuren - Uniform coloursNu het schilderwerk gaat beginnen is het handig om even naar 'the real stuff' te kijken. In het Legermuseum bevindt zich deze rokjas van het Bataafse leger. Een plaatje van een referentie, met name voor de blauwe kleuren.

~
Now that the paint job really has begun, it's time to check the 'real stuff'. In the collection of the Dutch Army Museum is a Batavian army jacket. A handy reference, especially when it comes to the blue colours.

donderdag 11 november 2010

Huzaar - Hussar


De eerste huzaar is klaar. De pluim op de mirliton is naar de andere kant verplaatst. Een koordje maakt het af, een kniesoor die op overige details let.

~
I've finished the first hussar. The plume has been moved to the other side of the mirliton and I've attached a cord.

zondag 7 november 2010

Barry Daendels


Op Crisis troffen wij goede vriend en ondernemer Barry van Mithridates Miniatures. Een klein eerbetoon aan hem op deze plek is op zijn plaats, omdat hij destijds dit blog en de naam ervan bedacht heeft. Dank!

~
At the Crisis show we met our good friend and entrepreneur Barry of Mithridates Miniatures. He was the one who came up with this blog in 2007. Thanks Barry!

zaterdag 6 november 2010

Crisis 2010


Zojuist teruggekeerd van een leuke expeditie in aangenaam gezelschap naar de Zuidelijke Nederlanden. De buit uit Antwerpen: Bataafse huzaren, zware cavalerie en artillerie van Perry Miniatures. Ramp kocht Highlanders, Britse lichte cavalerie en Franse infanterie. Met dank aan Dave Thomas voor de korting. En niet te vergeten: de eerste gevels voor het terrein, gemaakt door Gerard Boom van Shifting Lands.


~
I just returned from our little expedition to the Crisis show in Antwerp. We bought Batavian hussars, heavy cavalry and artillery, Highlanders, British light cavalry and French infantry. Special thanks to Dave Thomas for the excellent discount. And last but not least: our first terrain pieces, made by the talented Gerard Boom of Shifting Lands.

woensdag 3 november 2010

Uniformen - Uniforms


Met een compagnie fuseliers klaar om geschilderd te worden heb ik me over uniformen gebogen. Omdat ze -net als ik- uit het noorden van Nederland komen én veel 1799-actie hebben meegemaakt kies ik voor die van de 4e en 6e Halve Brigade. Misplaatst regionalisme wellicht, maar toch...

~
My first fusilier company is on the painting workbench. I've decided to paint them as the 4th and 6th Half Brigades which had their origins in the northern Netherlands, like me. Misplaced regionalism, I'm sure...

zaterdag 23 oktober 2010

Reinforcements have arrived!
Uwe Majesteit,

Ondanks een aanval van de douanetroepen van de Bataafse Republiek, is het Russische contigent veilig aangekomen. Wat een fraaie figuren!


~
Your Majesty,

It is my duty and honour to inform that despite an attack by Batavian Custom troops, the Russian contigent arrived in a safe harbour yesterday. Picture courtesy of the artists at Wargames Directory.

zaterdag 16 oktober 2010

Tamboer ~ Drummer


Op een gravure van de Slag bij Bergen (door Brouwer naar Langendijk) staat een Bataafse tamboer. Elk bataljon telde er achttien. Interessant zijn de gepluimde steek en de ransel op zijn rug. Inspiratie genoeg voor mijn eerste tamboer.

~
A print depicting the Battle of Bergen (by Brouwer after Langendijk) shows a Batavian drummer. Each battalion had eighteen of them. It inspired me to come up with a similar figure. 

Uniformen ~ Digby Smith ~ Uniforms of the Napoleonic Wars

Wie - oh wie- had ooit gedacht dat ik dit fraaie boekwerk, dat ik voor een prikkie bij de witte boekhandel had gekocht, ooit eens echt zou gebruiken?

Aan mij de eer het Britse en Russische contingent op poten te zetten, en dan is het toch wel handig dat er wat uniform-info aanwezig is.

De basis van de Britten is dan wel makkelijk, (rode uniformjas, zwarte steek, witte broek en zwarte slobkousen), maar blijkbaar verschilt dus per regiment de kleur van de omslagen van de jas: het 29e Regiment (Worcestershire) bijvoorbeeld had felgele omslagen, en het 25e regiment (King's own Borderers) donkerblauwe (net als het Vierde regiment, The King's Own. Gelukkig is er ook nog informatie over de officieren.

~
Well, to be honest, I never expected to actually use the above book, which I bought rather cheap in a 'White Bookstore', where generally books are sold nobody really wants.

Quite a good book actually for a novice to the Revolutionary/Napoleonic period, giving detailed info especially on the British troops, like colour of the uniforms and regalia. Unfortunately no info on flags and colours, and the info on the Russians is a bit hit and miss. My Foundry Brits (AWI ones) are primed and the first faces and eyes are painted, using the Kevin Dallimore two/three colour/shade method.

Ex LibrisOnmisbaar leesvoer voor ons project:
Albert Alberts: De Huzaren van Castricum - Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780 tot 1800 (Amsterdam, 1973)
Geert van Uythoven: VoorwaartsBataven! - De Engels-Russische invasie van 1799 (Zaltbommel, 1999)
Frans Gerard de Wilde: De uniformen van het Nederlandse leger ten tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland 1795-1810 (Amsterdam, 1999)


~
Indispensable reading material, only available in Dutch however.

donderdag 14 oktober 2010

Heads upDe eerste acht Bataafse fuseliers staan in de steigers. Omdat zij geen snor mochten dragen laat ik de besnorde hoofden liggen voor de grenadiers. Op hun steek (of bicorne) zat alleen een rozet, de pompons heb ik er dus van afgesneden. De grenadiers en jagers krijgen een pluim van green stuff op hun steek.


~
I've started working on eight Batavian fusiliers. They were not allowed to have moustaches, so that slightly narrowed my choice of heads. I have removed the pompons on the bicornes. When I get to the grenadiers and light infantry I'll add plumes of green stuff.

woensdag 13 oktober 2010

Victrix 'French Napoleonic Infantry 1804-1807'


Zijn de Victrix figuren geschikt als Bataven? De forse doos met cartoonesk artwork bevat 60 figuren. Er zijn twee basissprues: een met 7 fuseliers en een met 2 officieren, een drummer, vaandeldrager en 4 grenadiers. Beide sprues bieden de mogelijkheid om de figuren vurend, aanvallend of gereedstaand in elkaar te zetten, met ruim voldoende varianten in bewapening, hoofden en uitrusting. Perfect voor een skirmish leger.
Een aantal verschillen met de Bataven: de Fransen hebben pompons op hun hoeden, dragen geen slobkousen en hun grenadiers hebben berenmutsen. Geen probleem, want de 'voorbeeld' Bataafse soldaten zoals die door Langendijk en Hoynck van Papendrecht zijn getekend bieden in andere werken een verrassend diverse aanblik. Met scalpel en green stuff, de juiste hoofdenkeuze en goede moed gaan we dus de make-over in.


~
Are the Victrix figures suitable Batavian material? The main differences are pompons, grenadier bearskin hats and overalls instead of gaiters. The 'examplary' Batavian soldiers drawn by Langendijk and Hoynck van Papendrecht would look differently when on campaign, as can be seen in works by other (contemporary) artists. Nothing a scalpel, green stuff, the right head choices and good faith can't handle. I'll make good Batavians out of these French.

dinsdag 12 oktober 2010

D-DayMet een verse doos Victrix 'French Napoleonic Infantry 1804-1807' in huis, Eureka Russen onderweg naar hun Britse Wargames Foundry bondgenoten in Groningen, en Perry Miniatures Franse huzaren op stapel tijdens Crisis '10 in Antwerpen kan ons nieuwste wargames project van start: de invasie van de Bataafse Republiek door de Britten en Russen in 1799. Ploeterend door polders, wadend door sloten en ploegend over het strand werd de rood-groene invasiemacht uiteindelijk door een Frans-Bataafs leger tot staan gebracht en via Den Helder naar huis gestuurd.
Omdat de (vergeten) campagne een scala aan scenario's biedt gaan we skirmish legers verzamelen, gebaseerd op 'Sharp Practice' van Too Fat Lardies. Dit blog is bedoeld om onze vorderingen te volgen.~
With part of the appropriate miniatures having arrived and more to grab at the Antwerp Crisis show, we can finally start on our latest wargames project: the Anglo-Russian invasion of the Batavian Republic (aka Holland or The Netherlands) in 1799. The invasion failed and the invaders were pushed back into the sea after an autumn of hard fighting.
This inspiring (and forgotten) campaign offers many scenarios, We decided to collect skirmish sized forces, using the 'Sharp Practice' rules by Too Fat Lardies. This blog is intended to log our project.