maandag 13 december 2010

Chasseurs à cheval


Een purist op wargames gebied ben ik niet. Discussies over de juiste kleurstelling van Sumpfmuster 44, de exacte lengte van een Brown Bess in 15mm of de uitbeelding van een Romeinse legionairsandaal in 6mm zijn niet aan mij besteed. Het gaat om de lol en de interpretatie nietwaar. Tot ik op de schapenvachten op de zadels van de Perry huzaren stuitte. Bataafse huzaren hadden die niet. Dus de Perry huzaren op Wargames Foundry paarden gezet met stoffen sjabrak, maar zonder het gewenste resultaat: het paste niet goed. Daarom worden ze het Franse element van mijn Gallo-Bataafse leger in de vorm van chasseurs à cheval, waarvan het 4me, 5me en 16me in de Bataafse Republiek vochten. Toch een beetje puristisch...

~
I'm not a purist when it comes to wargaming. I can't be bothered with discussions on the right colours for Sumpfmuster 44, the exact length of a Brown Bess in 15mm or what a Roman legionary sandal knot should look like in 6mm. I think wargaming is all about fun and interpretation. However, I can't ignore the sheepskins on the saddles of the Perry hussars. Batavian hussars had cloth shabraques. I've tried to put the Perry hussars on Wargames Foundry horses (with cloth shabraques) but they didn't fit well enough. So I have now decided to turn them into the French part of my Gallo-Batavian force, as chasseurs à cheval. The 4me, 5me and 16me chasseurs à cheval fought in the Batavian Republic. A bit of purism after all...

Geen opmerkingen: