donderdag 30 december 2010

Ebay


Vriend Ramp wees me op een opmerkelijke ebay-veiling: die van 5 'greens' van Franse revolutionaire generaals, inclusief productie- en reproductierechten. Bonaparte, Philippe, Desaix, Kléber en Kellermann zijn uiteindelijk voor £440 van eigenaar verwisseld. Nu maar afwachten in welke miniaturenlijn ze opduiken.

~
Ramp noticed this remarkable ebay auction: 5 'greens' of French revolutionary generals, with full casting rights and reproduction rights granted to the buyer. Bonaparte, Philippe, Desaix, Kléber and Kellermann changed hands for a mere £440. I wonder in what range they'll show up.

vrijdag 17 december 2010

Winter


Het is winter in Nederland. Net als in 1795 ligt er een aardig pak sneeuw en komen de temperaturen nauwelijks boven 0º uit. Wederom tijd voor een Bataafs winters tafereeltje: Generaal Daendels neemt te Maarssen afscheid van luitenant-kolonel C.R.T. Krayenhoff, die naar Amsterdam wordt gezonden om een omwenteling in het stadsbestuur te bewerkstelligen, 18 januari 1795. Verder ook voorgesteld: de kolonel Van der Mühl en de staf-officier Jan Nagel. In het Rijksmuseum.

~
Current winter conditions in The Netherlands resemble those in 1795, so it's yet again time to publish a wintery Batavian picture. Lieutenant-colonel C.R.T. Krayenhoff taking his leave of General Daendels on his departure from Maarssen to Amsterdam to overthrow the Amsterdam council, 18 January 1795. Also pictured are Colonel Van der Mühl and staff officer Jan Nagel. At the Rijksmuseum.

maandag 13 december 2010

Chasseurs à cheval (2)


Vooruit, nog een plaatje. Het 5me Chasseurs à cheval in 1799, nog zonder caracot (een korte jas in huzarenstijl). Uit de overbekende Vinkhuijzen Collection of Military Costume Illustration.

~
One more picture. The 5me Chasseurs à cheval in 1799, still without the caracot (a hussar style braided jacket). From the well-known Vinkhuijzen Collection of Military Costume Illustration.

Chasseurs à cheval


Een purist op wargames gebied ben ik niet. Discussies over de juiste kleurstelling van Sumpfmuster 44, de exacte lengte van een Brown Bess in 15mm of de uitbeelding van een Romeinse legionairsandaal in 6mm zijn niet aan mij besteed. Het gaat om de lol en de interpretatie nietwaar. Tot ik op de schapenvachten op de zadels van de Perry huzaren stuitte. Bataafse huzaren hadden die niet. Dus de Perry huzaren op Wargames Foundry paarden gezet met stoffen sjabrak, maar zonder het gewenste resultaat: het paste niet goed. Daarom worden ze het Franse element van mijn Gallo-Bataafse leger in de vorm van chasseurs à cheval, waarvan het 4me, 5me en 16me in de Bataafse Republiek vochten. Toch een beetje puristisch...

~
I'm not a purist when it comes to wargaming. I can't be bothered with discussions on the right colours for Sumpfmuster 44, the exact length of a Brown Bess in 15mm or what a Roman legionary sandal knot should look like in 6mm. I think wargaming is all about fun and interpretation. However, I can't ignore the sheepskins on the saddles of the Perry hussars. Batavian hussars had cloth shabraques. I've tried to put the Perry hussars on Wargames Foundry horses (with cloth shabraques) but they didn't fit well enough. So I have now decided to turn them into the French part of my Gallo-Batavian force, as chasseurs à cheval. The 4me, 5me and 16me chasseurs à cheval fought in the Batavian Republic. A bit of purism after all...

vrijdag 10 december 2010

Russische artillerie ~ Russian Artillery


Ook mijn Russen kunnen natuurlijk niet zonder geschut. Via TMP kwam ik uit op deze website met heel veel mooie links naar nog meer uniformen,

~
Obviously my Russians need some guns and via TMP I found this link on more Napoleonic uniforms.

donderdag 9 december 2010

Kusttelegraaf - Optical semaphore


Ik kan me voorstellen dat een gevecht in de duinen een van onze scenario's is. Op bovenstaand detail van de landing bij Callantsoog is een kusttelegraaf te zien (uitgelicht). Daarnaast staan een eigentijdse illustratie en model. De 'Bataafse kusttelegrafen' vormden een communicatielijn langs de kust en stonden in verbinding met Franse telegrafen. De bollen en wieken dienden om vastgestelde codes over een afstand van ongeveer acht kilometer te kunnen seinen. De volgende telegraaf bracht het bericht weer verder. Met een snelheid van ongeveer 17 kilometer per minuut is het daarom niet verwonderlijk dat de Fransen en Bataven snel troepen naar de plaats van landing konden sturen. Meer hierover op Wikipedia en de site van het Scheepvaartmuseum.

~
One of our scenarios may be a skirmish in the dunes. The picture above shows an optical telegraph (higlighted) during the landings near Callantsoog, plus a contemporary illustration and miniature model of it. The 'Batavian coastal telegraphs' were part of a line of coastal semaphores and connected to the French semaphore lines. Balls and paddles were used to transmit intelligence and orders in the shortest possible time. With a speed of about 17 kilometers per minute it is therefore self-evident that the French and Batavians were able to respond quickly to the landings. More can be found on Wikipedia and the site of the National Maritime Museum.

dinsdag 7 december 2010

Reiver Castings


In een aardige mail die wij van Dave Huntley ontvingen, maakt hij melding van de komst van Britse cavalerie in de 'British Army 1792' serie van Reiver Castings. Recensies van deze en andere Revolutionaire miniaturenseries kun je vinden op het blog van Jan Bruinen onder het label '25mm'.

~
Dave Huntley was so kind to send us an email with news that Reiver Castings will add cavalry to their 'British Army 1792' range. Reviews of this range and other Revolutionary miniatures ranges can be found on the blog of Jan Bruinen, labeled '25mm'.

vrijdag 3 december 2010

BreitnerToepasselijk gezien de huidige weersomstandigheden (sneeuw en ijs): een aquarel van George Hendrik Breitner, "Op verkenning ten tijde van de Bataafse Republiek".

~
Befitting the local weather conditions at the moment: a sketch by George Hendrik Breitner, "Reconnaissance at the time of the Batavian Republic".

L'Ennemi (2)


Het gros van mijn tegenstanders zijn Britten. Wederom met dank aan de ULD voor een aantal platen die deze 'lobsters' verbeelden. Overigens stuitte ik via de ULD op de site van Markus Stein, die een werkelijk fenomenaal portal online heeft staan met betrekking tot de napoleontische oorlogen. Al het hier gepubliceerde materiaal is ook daar te vinden.


~
The most sizeable force I'll encounter will be the British. Again, thanks to the ULD, I found some plates depicting the 'lobsters'. I discovered through the ULD the website of Markus Stein, who has designed a truly fenomenal portal on the napoleontic wars. All the plates published here can be found there.

donderdag 2 december 2010

L'Ennemi (1)


Wat staat mij straks als Gallo-Bataaf op de wargames tafel te wachten? Een digitale verkenning bracht mij onder andere deze Russen die -hoe treffend- in 1799 zijn vastgelegd door Thomas Weber. Met dank aan de Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. Overigens lijken de Oeral kozakken op deze plaat een ongeregeld zootje, maar volgens Geert van Uythoven waren ze strak geüniformeerd in het rood.

~
As the Gallo-Batavian commander I need to know what to expect on the wargames table. Digital reconnaissance led me to these prints of Russian soldiers made in 1799 - how appropriate. The Ural cossacks seem a ragged band, but author Geert van Uythoven claims they were smartly uniformed in red. Courtesy of the Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt.