dinsdag 30 november 2010

Bleu!Met dank aan Thimo Nijpels van de VHAM voor het snelle antwoord: de Bataafse affuiten waren grijsblauw, waarbij het grijs de boventoon voerde. Overigens was volgens Thimo het Bataafse artilleriepark een waar kleurenspektakel door toevoeging van veroverde kanonnen en die van eenheden uit andere streken.

~
Many thanks to Thimo Nijpels of VHAM for responding so rapidly: Batavian limber colours were grey-blue, with the emphasis on the grey tone. Thimo also mentioned the colour diversity within the Batavian artillery arsenal as a result of adding conquered pieces and those of foreign (subsidiary) artillery units.

Geen opmerkingen: